Рубрика: 2021-2022 ուսումնական տարի, Վերապատրաստում

Մասնագիտական զարգացում. ընդհանուր բաղադրիչ

Թեմա 1- Ուսումնական նախագծերի իրականացման կարգ

Թեմա 2- Նախագծերի իրականցման փուլերը

Թեմա 3- Նախագծի իրականացում

Թեմա 4- Բլոգային ուսուցում

Թեմա 5- Ներառական կրթություն

Թեմա 6 — Ուսումնական ճամփորդություն

Թեմա 7 — Ճամբարի կազմակերպում

Թեմա 8 — Ստուգատես