Рубрика: 2021-2022 ուսումնական տարի, Վերապատրաստում

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում

ՏՀՏ հմտությունների զարգացում

ՏՀՏ հմտությունների զարգացում

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում