Рубрика: 2021-2022 ուսումնական տարի, Վերապատրաստում

Առարկայական հեղինակային ծրագիր

Առարկայական հեղինակային ծրագիր  

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ, գործնական պարապմունք` 4 ժամ (0, 5 կրեդիտ)

1-ին պարապմունք ֊ Անդրադարձ, ծանոթություն կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային մանկավարժությանը, ծրագրերին

Читать далее «Առարկայական հեղինակային ծրագիր»
Рубрика: 2021-2022 ուսումնական տարի, Վերապատրաստում

Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ. դասվարների խումբ

Աշխատանքի եղանակը՝ հեռավար

Առաջին թեմա՝ Ուսումնական բնագավառը և դասավանդվող առարկան՝ ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի 

Երկրորդ թեմա՝ Առարկայական հեղինակային ծրագիր  

Երրորդ թեմա՝ Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում

Չորրորդ թեմա՝ Առարկայական ֆլեշմոբ  

Հինգերորդ թեմա՝ Առարկայական նախագիծ 

Վեցերորդ թեմա՝ Գնահատում